• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

اهداف

-  توسعه و حمایت ازصنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با تأکید بر محصولات استراتژیک وصادراتی 

-  کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش ضریب تبدیل محصولات مزبور 

- فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان در راستای تحقق اهداف مربوطه

-  فرآوری تولیدات کشاورزی و تأمین بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور جهت دستیابی به امنیت غذایی و افزایش صادرات غیرنفتی 

- ارتقاء دانش فنی و مهارت‌های شاغلین در صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری نیروی انسانی 

-  ارتقاء کیفیت و استاندارد تولیدات فرآوری شده 

-  تأکید برحفظ و صیانت از محیط زیست در ایجاد و گسترش زیرساخت‌ها و استقرار واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی 

-  ایجاد شرایط ویژه برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع تبدیلی، تکمیلی و جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

 -  تقویت سیستم‌های اطلاع‌ رسانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

- توسعه اشتغال در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها