• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

درباره ما

با توجه به نقش بسیار مهم صنایع تبدیلی و تکمیلی در جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، عرضه مناسب‌تر، توسعه صادرات و درمجموع افزایش ارزش اقتصادی محصول، یکی از حلقه‌های مهم تولید در بخش کشاورزی تلقی گردیده که با ایجاد مطلوبیت، سهم بسیار زیادی در افزایش ارزش افزایی محصولات خام دارد. فلذا شرکت تصناتک به عنوان شرکت پیشرو در این عرصه آمادگی دارد تا در هر سطحی(داخلی- صادرات) محصولات خود را که به لحاظ کیفی به عنوان برترین شناخته می شود به متقاضیان ارایه دهد.