• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

شایستگی اساسی

قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام : ان فی العدل سعه

امام علی (ع) فرمودند: بدرستی که اجرای عدالت وسعت و گستردگی است (که در جامعه آرامش ایجاد می کند)