• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

خواص انار

 - انار خون را تصفیه کرده و تقویت کننده قلب و کلیه است.
- انار اشتها آور است وبهتر است قبل از غذا مصرف شود.
- انار ترش و شیرین( ملس) باعث کاهش فشار خون می شود.  
- مصرف انار شیرین، ایجاد شادی نموده و رنگ رخسار را باز می کند.  
- مصرف انار شیرین تقویت کننده کبد می باشد و در معالجه یرقان( زردی) مفید است.  
- مصرف انار در معالجه راشیتیسم، کم خونی و ضعف اعصاب مؤثر است و به بدن نیرو می بخشد.
- انار در رفع اوره و کلسترول، دفع سموم و تعادل مایعات بدن به خصوص خون نقش مهمی را ایفا می کند.

Packaging

Brix

Acidity

PH

Products

Aseptic bags in steel drums of 265kg

65+65.2

6~6.5

2.9~3.0

Pomegranate